There is x There are

V poslední hodině jsme se zabývali i gramatikou. Jevem, který jsme si vysvětlovali je tzv. existencionální vazba There is / There are. Tato vazba říká, že někde něco je.

Pro zdokonalení si dané gramatiky jsem pro Vás nachystal následující cvičení. Příjemnou zábavu.

Hry na There is a there are.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>