AJ3000.com

Poslouchejte a  seřaďte text. Pokud něčemu nerozumíte, nahrávku si zastavte a posuňte zpět.

Poslouchejte vícekrát .

Zpět