AJ3000.com

Poslouchejte a  sledujte text. Pokud něčemu nerozumíte, nahrávku si zastavte a posuňte zpět.

Poslouchejte vícekrát a čtěte zároveň s  nimi.

Zpět